Parduotuvės taisyklės

I. Bendrosios nuostatos
1. Baldoras.lt el. parduotuvė priklauso UAB "Dorano", įm. kodas 302867544, registracijos adresas Alytaus g. 20-5, Mastaičiai, Kauno raj, tel.: 8-636-636-22. Internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos klientui teikiant užsakymą Baldoras.lt Parduotuvėje.
2. Baldoras.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisyklės. Taisyklės taikomos visiems klientams užsakantiems šioje Parduotuvėje.
3. Klientas privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Pateikdamas užsakymą Klientas pažymį varnelę, kad su taisyklėmis susipažino ir joms pritaria.
4. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.

II. Privatumo politika
1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekes iš Parduotuvės, turi nurodyti pristatymui reikalingus asmens duomenis: adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti pristatymui reikalingi duomenys.
2. Parduotuvė patvirtina, jog duomenų pateikimo faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie susiję su konkrečiu užsakymu.
3. Parduotuvė patvirtina, jog šie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
5. Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos
1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Klientas turi pasirinkti atsiskaitymo bei pristatymo būdus. Taip pat norimas papildomas paslaugas.
3. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi įvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus.
5. Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Per vieną darbo dieną Parduotuvė susisiekia su klientu ir patvirtiną užsakymą. Nuo patvirtinimo momento laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis.
6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
9. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas
1. Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.
2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.
5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvė per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
5.1 Kiekvienai prekei suteikiama tiekėjo garantija gamybiniam brokui ir kitiems defektams nesusijusiems su normaliu prekės naudojimu ir aplinkos poveikiu.
6. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
6.1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes kurios atitinka informaciją nurodytą prie kiekvienos prekės.
6.2. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Parduotuvei.
6.3. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
6.4. Parduotuvė nurodo pristatymo laiką prie kiekvienos prekės, todėl Klientas, prieš darant užsakymą, turi atkreipti dėmesį į galimai skirtingus pristatymo terminus.
6.5. Parduotuvė įsipareigoja nurodyti visą informaciją susijusią su preke ir jos pristatymu, bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių, nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.

V. Prekių grąžinimo taisyklės
1. Perkant parduotuvėje Baldoras.lt, kiekvienam pirkėjui ir jo nupirktai tinkamos kokybės prekei suteikiama 30 dienų grąžinimo garantija nuo prekės pristatymo/atsiėmimo pirkėjui dienos.
2. Tinkamos kokybės prekės grąžinimas:
a) prekė turi būti nenaudota ir nepraradus prekinės išvaizdos.
b) prekė turi būti nepradėtą rinkti ir nesurinktą.
c) prekė turi būti tokios komplektacijos, kokios buvo pristatytą (visos dalys, furnitūra, instrukcija).
d) negalima grąžinti prekių pirktų išsimokėtinai.
e) prekės turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje. Apžiūrai galima perpjauti pakavimo juostas ir gražiai atidaryti pakuotes.
3. kiekvienai prekei suteikiama tiekėjo garantija gamybiniam brokui ir kitiems defektams nesusijusiems su normaliu prekės naudojimu ir aplinkos poveikiu.
4. Norint grąžinti netinkamos kokybės prekę, krepkitės el. paštu info@baldoras.lt.
5. Grąžinamas prekes iš kliento Parduotuvė įsipareigoja paimti savo transportu per 10 darbo dienų.

VI. Apmokėjimo tvarka ir terminai
1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo banku internete, grynaisiai arba banko korelte pristatymo metu, išsimokėtinai.

VII. Prekių pristatymas
1. Parduotuvė įsipareigoja nurodyti pristatymo termino prie kiekvienos prekės. Tuo atveju jeigu yra nesklandumu su pristatymu, Parduotuvė įsipareigoja susisiekti su Klientu.
2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei telefono numerį, kuriuo galima būtų susisiekti dėl prekių pristatymo.
3. Parduotuvė prekes pristato savo transportu.

VI. Kitos nuostatos
1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu info@baldoras.lt arba telefonu Nr. 8-636-636-22.
2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Parduotuvės vyksta valstybine kalba.

Baldų katalogas
Užsakymų krepšelis
Suma 0€